Välkommen till Læsø

Detta är vår hemsida där vi delar med oss av livet på Læsø, Göteborg och övriga världen.

Här finner du också en hel del praktisk information.

laeso

Læsø salt