Välkommen till Læsø

Detta är vår hemsida där vi delar med oss av livet på Læsø, Göteborg och från övriga världen.

Här finner du också en hel del praktisk information.

Læsø från syd

Per började segla från Göteborg till Läsö på 80-talet och är numera delvis ø-bo och gift med Denise på Strandvejen 23 i Vesterø.

Timmerarbetarens ”Shorts” – 2018 års konstnärliga installation på Læsø

”Den röda damcykeln” – 2017 års installation

laeso

Læsø salt