Lite historia om Læsø

Etymologiskt anses Læsø komma från jätten Hlé eller Lä, som enligt Snorre Sturlason hade sin boning på ön. I nordisk mytologi (från sent 800-tal till cirka 1100 e.Kr.) är Hlé samma gestalt som Ägir. Ägir spekuleras vara densamme som Gymer (Gýmir), vilket dock tillbakavisas av andra källor. Enligt Snorre Sturlasson ska han bo på Læsø som har sitt namn efter honom (Lä:s ö).

Saltsjuderiet (tillverkning av salt) är en nyetablerad attraktion där det gamla hantverket visas upp. På 1600-talet hotade den omfattande verksamheten hela Læsø, eftersom man eldade upp all skog vid saltsjudningen. En omfattande sandflykt ödelade åkrarna för en hel by – Hals – där nu endast en ruin av kyrka återstår.

Læsø var bland de områden som ingick i de första kraven på danska landavträdelser till Sverige i de inledande förhandlingarna inför Roskildefreden 1658. Detta anspråk gavs dock tidigt upp och Læsø förblev danskt.

Källa: Wikipedia